HARBINGER MEDIA

Sosiale medier

Sosiale Medier

Harbinger hjelper kunder med å lykkes på sosiale medier. Vi gjør analyser av dagens bruk, kommer med endringsforslag, og bygger opp en sosial medieplan. 

Vi hjelper kunden med å finne de riktige sosiale kanalene som hvor deres produkt vil treffe de riktige kundene. Harbinger hjelper også til med digital innholdsproduksjon, og strukturerer og samkjører publiseringen av innhold.